آموزش

7 روش کاربردی تشخیص قطعی سیم با اهم متر و..

یک ابزار برقی یا وسیله ای که روشن نمی شود می تواند دردسرهای زیادی ایجاد کند. در بسیاری از مواقع این مشکل به خاطر خراب شدن یا قطع سیم است، 🔌 مشکلی که در واقع تشخیص آن بسیار ساده است. امروز در لینک 2 دانلودقصد داریم در مورد ۷ روش تشخیص قطعی سیم با اهم متر و.. صحبت کنیم تا بتوانید دستگاه های خراب خود را تعمیر کنید.

از کجا بفهمیم کجای سیم برق قطعی دارد؟

How to Check if There Is a Break in A Wire Using a Multimeter

تشخیص قطعی سیم برق با استفاده از یک مولتی متر قابل انجام است. مولتی متر به سرعت به شما اطلاع می دهد که مشکل کجاست، بنابراین می توانید آن را برطرف کنید. با تست مدار از طریق اتصالات سیم ابزار یا دستگاه خود می توانید به سرعت متوجه شوید که آیا کابل یا کلید برق باعث مشکلات الکتریکی شما هستند یا خیر.

تست قطعی سیم با مولتی متر

قبل از شروع تست قطعی سیم خود مطمئن شوید که مولتی متر شما روی تست اتصال کوتاه یاContinuity (در بخش اهم مولتی متر شما یافت می شود) تنظیم شده است. این حالت دارای آیکن دیوی یا آیکن موج صوتی است. اگر نحوه کار با مولتی متر را یاد ندارید می توانید از مطلب آموزش کامل تصویری کار با مولتی متر یا اهم متر دیجیتالی و عقربه ای کمک بگیرید.

تست قطعی سیم با مولتی متر

مطمئن شوید که هر دفعه فقط یک مدار را تست می کنید. به عنوان مثال، هر پروب فقط باید یک سر مدار را لمس کند (مثلا یک پروب یک پرانگ را لمس کند  و دیگری یک ترمینال برق را لمس کند) در غیر این صورت اطلاعات اشتباه دریافت خواهید کرد.

مطمئن شوید که هر بار فقط یک مدار را آزمایش کنید، به عنوان مثال، هر پروب فقط باید یک سر مدار را لمس کند (مثلاً یک پروب یک شاخه را لمس می کند، یک پروب یک پایانه برق را لمس می کند). در غیر این صورت می توانید یک قرائت غلط دریافت کنید.

برای تست قطعی سیم یکی از پروب های مولتی متر را به یکی از پرانک یا شاخه های سیم وصل کنید. حالا پروب دیگر را به یکی از اتصالات ورودی روی سوئیچ وصل کنید.

استفاده از مولتی متر به عنوان تستر قطعی سیم برق

اگر با لمس یکی از اتصالات سوئیچ برق؛ مولتی متر بوق نمی کشد، سیم قطع شده است. اگر برای هر دو اتصال سوئیچ بوق می کشید، سیم برق شما یک اتصال کوتاه دریافت کرده است. اگر مولتی متر فقط برای یکی از اتصالات سوئیچ بوق می کشد مدار خوبی دارید.

این کار را با رشته دیگر سیم انجام دهید. کافی است که یکی از پروب ها را به رشته دوم وصل کنید و مراحل بالا را برای تست اتصال کوتاه تکرار کنید.

تست قطعی سیم کشی با بررسی سوئیچ

تست سوئیچ بسیار شبیه به مراحل تست قطعی سیم است. شما فقط یک قسمت از مدار را هر بار تست خواهید کرد تا از خواندن اطلاعات اشتباه جلوگیری کنید.

قبل از شروع تست؛ باید سیم های میدان را از سوئیچ جدا کنید. این بدان خاطر است که سیم های میدان حتی اگر سوئیچ شکسته باشد دارای اتصال کوتاه هستند و این منجر به نمایش اطلاعات اشتباه در مولتی متر می شود

حالا می توانید سوئیچ را برای اتصال کوتاه تست کنید. یکی از پروب ها را به یکی از اتصالات برق ورودی روی سوئیچ وصل کنید. پروب دیگر را به یکی از ترمینال ای سیم میدانی وصل کنید.

حالا می توانید اولین مدار سوئیچ را درست مانند سیم برق تشخیص دهید. اگر مولتی متر هنگام وصل کردن یکی از سیم های میدانی بوق نمی رند، اتصال در سوئیچ قطع شده است. اگر برای هر دو اتصال سیم میدانی بوق می کشد در سوئیچ خود یک اتصال کوتاه دارید، اگر مولتی متر فقط برای یکی از اتصالات سیم میدانی بوق می کشد مدار خوبی دارید. دومین اتصال برق ورودی  را با هر دو ترمینال سیم میدانی تست کنید.

در نهایت اگر سیم و سوئیچ مشکلی ندارند باید ابزار را بررسی کنید. پروب های مولتی متر را به سیم های میدان ابزار یا دستگاه خود وصل کنید. اگر مولتی متر بوق می کشد شما اتصال کوتاه دارید در غیر این صورت مشکل الکتریکی پیچیده تری دارید که به تشخیص پیشرفته تری نیاز دارد..

تست قطعی سیم با اهم متر

برای تست قطعی سیم با اهم متر از همان تنظیمات اشاره شده در بالا استفاده خواهید کرد.

جهت تست قطعی سیم برق کابل های خود را مانند تصویر زیر به مولتی متر وصل کنید.

یک مدار باز بالقوه را با استفاده از اتصال پروب به یکی از پرانک های AC سیم برق آزمایش کنید. از پروب دیگر برای لمس یک سر سمت کنسول سیم برق استفاده کنید.

تست قطعی سیم با اهم متر

اگر اتصال الکتریکی کافی وجود داشته باشد، مولتی متر بوق می زند. اگر بار اول بوق نداد، سعی کنید از پروب را به پرانک دیگر وصل کنید.

اگر مولتی متر در هر یک از موارد ذکر شده در بالا بوق ندارد، سیم برق شما دارای مدار باز است. به عبارت دیگر، باید کابل برق را تعویض کنید.

هنگامی که تأیید کردید که سیم برق اتصال الکتریکی کافی را فراهم می کند، باید بررسی کنید که کابل اتصال کوتاه ندارد .

تست قطعی سیم با اهم متر

اتصال کوتاه احتمالی را با لمس هر پرانک در سمت AC سیم برق آزمایش کنید.

اگر مولتی متر بوق می دهد، سیم برق شما خراب است و باید فورا تعویض شود.

اگر سیم برق شما دارای اتصال کوتاه است، سعی نکنید سیم را دوباره به پریز برق وصل کنید.

اگر کابل برق شما تمام مراحل بالا را گذرانده است، پس  سیم برق شما سالم است.

تست قطعی سیم نول

با استفاده از فازمتر تشخیص قطعی سیم ساده تر می شود. در مواقعی که دستگاه شما مشکل پیدا می کند فاز و نول شما هنگام تست چراغ فازمتر را روشن می کنند. این مشکل به خاطر قطع شدن سیم یا مسیر نول رخ می دهد. که معمولا با قطع جریان برق و استفاده از دستکش نول ها را از اکسید یا زنگ پاک می کنند. میزان پاک شدن باید تا حدی باشد که مس سرخ و تمیز را مشاهده کنید.

تست قطعی سیم تلفن

در صورت رخ دادن اتصال کوتاه بین دو سیم موجود در سیم کشی تلفن خانه شما؛ سرویس تلفن شما از کار می افتد. شما می توانید با کمک یک مولتی متر این مشکل را شناسایی کنید. در جعبه تلفن که معمولا نزدیک کنتور برق است وجود سیگنال را بررسی کنید. این جعبه را باز کنید و یکی از گوشی هایی که دارید را مستقیما به پریز وصل کنید. اگر سیگنالی دریافت نمی کنید احیانا سیم کشی  ساختمان شما مشکلی ندارد. اما اگر صدای بوق را شنیدید مخابرات در حال ارسال سیگنال به خانه شما است.

از دستگاه تشخیص قطعی کابل (یعنی مولتی متر) خود برای تست اتصال کوتاه استفاده کنید. چون تمام سیستم های تلفن از هم جدا هستند شما نباید بین هیچ یک از آنها اتصال داشته باشید. پروب های مولتی متر را به دو سیم که جدا هستند متصل کنید. اگر صدای بوق می شنوید بین این دو سیم اتصال کوتاه وجود دارد. سیم هایی که با هم برخورد دارند را جدا کنید و دوباره تست کنید.

عیب یابی

سیم برق را از پریز جدا کنید. قبل از کار روی آن مطمئن شوید که به طور کامل از برق جدا شده است. کابل برق وقتی به پریز وصل می شود همچنان جریان از آن عبور می کند. در حین جدا کرد کابل از دست زدن به سیم های فلزی خودداری کنید. سایر سیم ها یا وسایل الکترونیکی متصل به کابل را هم جدا کنید.

کابل را از لحاظ بریدگی یا سایر علائم آسیب دیدگی بررسی کنید. تمام طول کابل را لمس کنید تا ببینید به طور غیر عادی گرم می شود یا خیر. به دنبال هر گونه خرابی عایق باشید که می تواند از کار کردن کابل جلوگیری کند. همچنین دو شاخه را بررسی کنید تا ببینید ذوب شده یا سوخته است.

هر قسمت آسیب دیده را علامت گذاری کنید تا مجبور نباشید بعدا به دنبال آنها باشید. اگر آسیب دیدگی شدید است به جای تعمیر کابل جدیدی خریداری کنید.

آسیب های سطحی را با چسب برق ترمیم کنید. چسب برق را بردارید و آن را روی روکش آسیب دیده قرار دهید. بعد با چند بار پیچیدن نوار برق ناحیه آسیب دیده را پوشش دهید. چسب برق سیاه در برابر جریان الکتریکی مقاومت می کند بنابراین تا زمانی که هیچ سیم فلزی در معرض دید نباشد، ایمن خواهید ماند.

کار دیگری که می توانید انجام دهید این است که یک لوله PVC را روی قسمت آسیب دیده قرار دهید و آن را به آرامی گرم کنید تا منقبض شود و ناحیه آسیب دیده به خوبی پوشش داده شود.

اگر نیاز دارید تا دو سیم برق را به هم وصل کنید از مطلب آموزش تصویری ۴ روش اتصال و بست صحیح سیم برق کمک بگیرید.

نظرات و پیشنهادات شما؟

در مطلب نحوه روش تشخیص قطعی سیم با اهم متر و.. امروز لینک 2 دانلودما از مولی متر به عنوان دستگاه تست قطعی سیم استفاده کردیم. عیب یابی کابل برق زیر زمینی یا هر جای دیگری از منزل یا محل کار شما می تواند در هزینه های شما به طور قابل توجهی صرفه جویی کند. شما می توانید با تشخیص زود هنگام از خسارات جبران ناپذیر خودداری کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا