آموزش

جملات زیبا در مورد زندگی به انگلیسی

جملات زیبا در مورد زندگی به انگلیسی

متن بلند انگلیسی درباره زندگی :

I don’t want to earn my living; I want to live.
-Oscar Wilde

من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

❆❆❆❆

متن های زیبا و امید دهنده

Live for yourself.

برای خودت زندگی کن

❆❆❆❆

جمله کوتاه در مورد امید زندگی

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.

آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد.

❆❆❆❆

متن عاشقانه زندگی
Life is short. Live passionately.

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

❆❆❆❆

جملات جلب زندگی
Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

-Anais Nin

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

❆❆❆❆

متن کوتاه زندگی
Life is a one time offer, use it well.

زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

❆❆❆❆

متن انگلیسی زیبا
Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

-Kierkegaard

ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

❆❆❆❆

The trouble is you think you have time.

-Buddha

مشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

❆❆❆❆

متن های عاشقانه زندگی

So it goes.

-Kurt Vonnegut

زندگی می‌گذرد

❆❆❆❆
Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.

-Voltaire

زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

❆❆❆❆

سخنان بزرگان در مورد زندگی

Whatever you are, be a good one.

-Abraham Lincoln

هرچه هستی، یک انسان خوب باش

❆❆❆❆

جمله کوتاه زندگی

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

-Buddha

در گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

❆❆❆❆

جملات زیبا در مورد زندگی

Everything happens for a reason.

هر اتفاقی دلیلی دارد

❆❆❆❆

متن های جالب انگلیسی در مورد زندگی
Be the change you wish to see in the world.

تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

❆❆❆❆

سخنان جالب در مورد زندگی به انگلیسی و ترجمه فارسی
Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.

-Lou Holtz

زندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

❆❆❆❆

متن زیبا و جالب امیدواری

Youth is counted sweetest by those who are no longer young.

-John Green

کسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند

❆❆❆❆

متن های زیبای انگلیسی

What a wonderful life I’ve had! I only wish I’d realized it sooner.

-Colette

چه زندگی فوق العاده‌ای داشته‌ام. تنها آرزو می‌کنم که زودتر متوجه این موضوع شده بودم

❆❆❆❆

سخنان بزرگان در مورد زندگی
A man is not old until his regrets take the place of his dreams.

-John Barrymore

انسان تا زمانی که افسوس‌هایش جای رویاهایش را نگرفته، کهنسال نیست

❆❆❆❆

Life
Try and fail, but never fail to try.

-Jared Leto

سعی کنید و شکست بخورید اما هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید

❆❆❆❆

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it.

-Ernest Holmes

زندگی یک آینه است و آنچه را که فرد به آن می‌اندیشد، در خود منعکس می‌کند

❆❆❆❆

Life is wasted on the living.

-Douglas Adams

زندگی در خلال زندگی کردن تلف می‌شود

❆❆❆❆

متن بلند انگلیسی درباره زندگی
متن بلند انگلیسی درباره زندگی

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

-Albert Einstein

زندگی همانند دوچرخه‌سواری است. برای حفظ تعادل باید رکاب بزنید

جمله ناب انگلیسی درباره زندگی
Live for yourself.

برای خودت زندگی کن

پیامک جدید انگلیسی برای ارسال به دیگران

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

-Buddha

در گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا